Отглеждането на децата е знак за надежда. 
То показва, че хората имат надежда и вярват в ценностите,които предават на следващото поколение. " 


ДГ13”Калинка”  е основано през 1974г. Състои се от детска градина и детска ясла. В него се отглеждат и възпитават деца от 1 г. до постъпването им в първи клас. 

Детската градина има 7 групи. Разполага с музикална зала,оборудвана със съвременна аудио-визуална техника, просторен физкултурен салон с необходимите спортни уреди, плувен басейн и добре поддържан и озеленен двор.Интериорът в групите е обновен и съвременен, благодарение на сътрудничеството с родителите.Обособени са кътове по интереси , в които децата прилагат самостоятелно усвоените знания и играят. 

Детската ясла има 4 групи. 

За възпитанието и отглеждането на децата се грижат висококвалифицирани специалисти: Един директор, 14 учителки ,11 медицински сестри и 20 помощен персонал. 
ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕ:

 • съобразяване с личността на детето
 • развитие на индивидуалността
 • свободно изразяване на мнение и чувства
 • вяра в себе си
 • желание за работа в екип,взаимодействие
 • създаване на уютна и спокойна атмосфера
 • осигуряване на равни възможности за всяко дете


ЦЕННОСТИ:
  

 • уважение към околните
 • уважение към себе си
 • доверие
 • справедливост
 • търпение
 • чeстност
 • самоконтрол