Детска ясла

Яслата разполага с четири групи.

За отглеждането и възпитанието на децата в яслата полагат грижи един педагог, девет медицински сестри и осем помощник- възпитателки.

Възпитателният процес има за цел формирането на основни навици за самообслужване, самостоятелност, култура на хранене и социално поведение. Тук работим за полагане основите на оптималното личностно развитие на децата.

Помещенията в яслата са светли, просторни с индивидуален интериор, който предразполага към по- добра адаптация и социализация на децата в групите.

Материалната ни база е в отлично състояние, като периодично се обновява и осъвременява. Обстановката е уютна и привлекателна, в която малките деца се чувстват спокойни и сигурни.

Групите разполагат с изобилие от играчки съобразени с възрастта на децата, а тематично обособените детски кътове спомагат за правилното им психично развитие и плавния преход към по- големите групи в детската градина.

Всяка от групите носи своя индивидуален почерк, но водещата идея, с която отглеждаме и възпитаваме Вашите- наши деца е да изградим наистина добри, умни и честни хора.