III - ясла "Зайчета"

                       

                            "Дечица сме добрички с весели очички.
                  В група "Зайчета" растем и залъгалки учим всеки ден.
"

                                          медицински сестри

                                           Снежинка Динкова
                                            Милена Стоянова

                                        помощник- възпитатели

                                               Параскева Тотева
                                               Меглена Кичукова

                                                      педагог 
                                                Милка Медарова