I А група "Звездица"

alt

 

ГРУПА  „ЗВЕЗДИЦА”

 Стреми се към звездите ,

 

 може да не ги достигнеш,

 

 но ще се научиш да летиш!

 

 

 

  

С този девиз , превърнал се в девиз на групата , започва представянето си група „Звездица”. Както се разбира и от името , групата се намира в най-високата част на детското заведение. Учителки в групата са Ивелина Стефанова и Поля Василева.За чистотата и реда се грижи помощник-възпитателката-   леля Надя.

 

 

    Децата се обучават по Програмната система „Аз съм в детската градина”.

  

  


Основните цели, които сме си поставили през втората година от живота на децата в детската градина са:

-Формиране на увереност у децата, основани на техните постижения- овладяване на предметни действия, отношение към възрастния като модел, отношение към себе си- чрез успехите.

-Проява на волево управление на психичните процеси.

-Постепенно преминаване- чрез коопериране на детето в различните занимания с деца и възрастни- от потребностите на Аз-а към потребностите на Другите.

Децата от групата участват активно в допълнителните педагогически услуги, предлагани в детското заведение. Почти цялата група посещава заниманията на клуба по Модерни и латино- танци. Много от децата посещават и заниманията Народни танци, Приложни изкуства, Плуване, а момчетата ни с радост се включват в заниманията по футбол. 

Ние сме убедени, че ще направим всичко възможно и ще осигурим необходимите педагогически условия и средства за пълноценното физическо, психическо, емоционално и социално развитие на децата от групата.

И накрая искаме да завършим представянето на група "Звездица" с част от химна на групата.


 

 

Звездица в небето засия,

  

звездица групата огря.

  

Звездица , растем на воля нии.

 

Звездица , усмихвай се и ти!