IIгрупа ” Том и Джери"|


 

С децата работят учителите:

госпожа Вескова

и пом.възпитател Илияна.Възпитанието и обучението на децата се организират и провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и обучение и осигуряват готовност на децата за училище.Учебната работа в групата се осъществява по програмната система "Аз съм в детската градина" на изд-во "Изкуства".
Основните насоки във възпитателно-образователната работа в групата са:
-формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина;
-индивидуален стил на дейност и поведение;
-самоувереност и готовност за училище.

"Най-прекрасното нещо на света е да видиш дете, което уверено е тръгнало по пътя на живота следвайки посоката, която вие сте му указали."

       Затова и ние като екип в групата вярваме, че всяко дете е уникално, и че носи в себе си потенциал, който предстои да развие в по-нататъшния си живот.С нужните средства поощряваме и насърчаваме детските потребности.

 Групата има свои химн по текст на двете учителки и музика на музикалния педагог Р.Рангелова :

                         В детската градина аз трябва да замина,
                          там чакат ме игри с приятели добри.
                                От зори до здрач танцуваме
                                   и плуваме, лудуваме!
                                Детските усмивки греят,
                                   радостно децата пеят!
                         Децата тук играят на весели игри,
                         ту гонят се, ту скачат с героите добри.
                                   Том и Джери се наричаме,
                                  тук весел смях навред звучи.
                                    Детските усмивки греят,
                                      радостно децата пеят!    
                       

 
Галерия снимки Том и Джери